Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Sprawozdanie jednostki budżetowej za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej 2018

Informacja dodatkowa jednostki budżetowej 2018

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej 2018