Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

ZP/1/MZGO/2021

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego o nr ZP/1/MZGO/2021 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2021/S 181-470406

 

Data wytworzenia: 2021-09-14 07:55 Autor: mzgodg Data publikacji: 2021-09-17 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-14 Osoba modyfikująca: mzgodg