Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Sprawozdanie jednostki budżetowej za rok 2021

Bilans jednostki budżetowej 2021

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2021

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej 2021

Sprawozdanie jednostki budżetowej za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej 2020

Informacja dodatkowa jednostki budżetowej 2020

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej 2020

 

 

Sprawozdanie jednostki budżetowej za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej 2019

Informacja dodatkowa jednostki budżetowej 2019

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej 2019

 

 

Sprawozdanie jednostki budżetowej za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej 2018

Informacja dodatkowa jednostki budżetowej 2018

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej 2018