Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu do wspomagania procesowania deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze tego systemu oraz wykonanie prac programowych wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego na nowe rozwiązania w systemie SGO, aktualizacji istniejących modułów, implementacji nowych dokumentów.


Data wytworzenia: 2021-01-29 Autor: mzgodg Data publikacji: 2021-01-29 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-09 Osoba modyfikująca: mzgodg