Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Przetarg z dnia 10-11-2020 ZP/1/MZGO/2020

„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych  ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy  ul. Koksowniczej 4 oraz  przy ul. Głównej 144 A należącymi do  Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej”

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df073e4e-6d00-49d3-8d63-1dac57cbcca4


Data wytworzenia: 2020-11-10 12:23 Autor: mzgodg Data publikacji: 2020-11-10 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 Osoba modyfikująca: mzgodg