Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

PRZETARG z dnia 07-08-2019

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego o nr ZP/1/MZGO/2019 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

Ogłoszenie o zamówieniu w portalu TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372904-2019:TEXT:PL:HTML


W związku z problemami technicznymi związanymi z opublikowaniem na stronach Zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia dokumentacji dotyczącej postępowania, przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ponadto w związku z zapytaniem dotyczącym postępowania zmieniono § 34 pkt. 2 lit. a) Załącznik nr 21 do SIWZ - WZÓR UMOWY, który otrzymał brzmienie:

a) w razie nie osiągnięcia poziomów, o których mowa w § 4 pkt 1 - w wysokości równoważnej wysokości kar nałożonych na gminę Dąbrowa Górnicza przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w tym zakresie.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-08-07 Autor: mzgodg Data publikacji: 2019-08-07 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 Osoba modyfikująca: mzgodg