Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

UCHWAŁA NR LIII/933/2023 z dnia 22 marca 2023r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/170/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Data wytworzenia: 2023-05-25 13:45 Autor: mzgodg Data publikacji: 2023-03-29 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25 Osoba modyfikująca: mzgodg