Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

UCHWAŁA NR LV/970/2023 z dnia 17 maja 2023 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/510/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada
2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


Data wytworzenia: 2023-05-25 13:53 Autor: mzgodg Data publikacji: 2023-05-23 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25 Osoba modyfikująca: mzgodg