Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

UCHWAŁA NR XXVIII/582/2021 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 17.03.2021

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych


Data wytworzenia: 2021-03-23 10:36 Autor: mzgodg Data publikacji: 2021-03-23 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-23 Osoba modyfikująca: mzgodg