Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów

Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c660efc0-c04c-4070-a632-9d8109bdb86c


Data wytworzenia: 2019-09-12 Autor: mzgodg Data publikacji: 2019-09-12 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-15 Osoba modyfikująca: mzgodg