Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://mzgodg.nowybip.pl

Data publikacji strony internetowej:  2018.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-03-08.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce kontakt.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, w których linki będą otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, w których fragmenty treści w języku innym, niż pozostała treść strony nie są objęte znacznikiem z odpowiednim atrybutem lang.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona nie posiada następujących ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widoczny fokus
 • Możliwość przełączenia układu strony
 • Możliwość zmiany trybu strony

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-08.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Sekretariatu, mailowo - sekretariat@mzgodg.pl lub telefonicznie  +48 (32) 264-46-23.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej Al. J. Piłsudskiego 34 C

 1. Budynek przy Al. J. Piłsudskiego 34 C jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością- podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. W budynku brak toaleta dla klientów.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Brak